HOME> 제품소개 > 군용 및 육군

※ 아래 모델 클릭 후 카다로그가 열리지 않을 경우 Acrobat Reader 프로그램을 설치하세요

※ 아래 모델이 열리지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 "다른 이름으로 대상 저장"을 누른 후 다운을 받아 열어 보시기 바랍니다.

A. 30~88MHz TYPE

AS-1729/VRC  AS-3900A/VRC  WAS-30-88/MA  WAS-30-88/MLS  AS-3916/VRC  AS-3916/VRC/WLAN/GPS

WAS-30-88/D1S  WAS-30-88R/M40  WAS-30-88R/OC  WAS-30-88R/OC-GPS  WAS-30-88D/OE

WAS-30-88D/OE-GPS  WAS-30-88R-OLC  WAS-30-88D1SG  WAS-30-88/D2S

B. 30~88MHz UHF DUAL TYPE

WAS-30-88/225-512R/OE  WAS-30-88/2.4-2.5GHzR/OLC  AS-DB3450/VRC  AS-3916/VRC,W/G

V30-88/U225-450VM/MD  AS-CF3450/VRC

C. 30~90MHz TYPE

WAS-30-90/DE  WAS-30-90VM/OV,W/G

D. 30~108MHz TYPE

WAS-30-108VM/ON  AS-5242-U(DIPOLE)  AS-5242-U(CENTER-FED DIPOLE) AS-5243/U  WAS-30-108/HB

E. 30-~512MHz TYPE

AS-SFB3512/VRC  AS-SFB3512D/VRC  AS-HP3512/VRC

F. 100~512MHz TYPE

WAS-100-512/CB  WAS-100-512VM/D2S

G. VHF BAND TYPE

WAS-108-175/DC  WAS-115-175/DC  WAS-118-174/MA  WAS-155-162VM/ML-B

H. VHF/UHF WIDE BAND TYPE

WAS-200-600/SB  WAS-225-400/OC  WAS-225-450M/D1S  WAS-225-470VM/C  WAS-225-512R/M40

WAS-230-290M/MK

I. UHF BAND TYPE

WAS-380-430M/D1S  WAS-380-470M/M  WAS-380-470M/MS  WAS-400-470M/DC  AS-3449/VSQ-1

WAS-420-470M/C  WAS-500-1500/D  AS-WB5025/VRC  AS-HP5025S/VRC  AS-HP5250S/VRC

J. 1.6~30MHz TYPE

WAS-1.3-30/D1SV

TOP

회사소개  ㅣ  제품소개  ㅣ  기술현황  ㅣ  게시판

Copyright (C) 2006 by Wisung antenna & electronics co., ltd. All rights reserved
Address : 3, Wondang 2-gil, Ilgwang-myeon, Gijang-gun, Busan, Korea (Post 46039) Tel +82.51.464.0707 Fax +82.51.464.0703